Loading...
僱主專訪2020-05-13T15:24:36+00:00

Eatology營養膳食送餐服務

Eatology營養膳食送餐服務 兩位法國創辦人Christophe和Guillaume於香港工作時認識。當時他們在中環上班,主打健康飲食的餐廳選擇不多。另外,因為香港工時長,下班時間比較晚,即使他們願意自己下廚,亦難以找到一個集中供應健康食材的地點。在香港想平衡繁忙的工作及健康飲食並不容易。這些經歷讓他們萌生了創辦Eatology的念頭,主打營養膳食送餐服務。 在Eatology,客人可享有營養師為你度身訂造每天的早午晚餐單。透過會談,營養師會了解你的生活習慣、健康目標及食物喜好而定立一個可行及高效的營養餐單,並且把三餐送到你府上、公司或者健身場所,迎合你的需要。讓香港一眾打工仔,能處理忙碌工作的同時,亦能夠兼顧健康飲食,把健康安心交給他們(Eatology)。疫情關係,市民對健康飲食的意識大大提高,更加留意均衡膳食的重要性。而Eatology一向的營運方法都是電子化,所以他們的生意額有增無減,越來越想受廣大市民歡迎。

八月 7th, 2020|

【僱主專訪】放棄高薪厚職開娘惹菜餐館

22年前Susanna由新加坡嫁到香港,曾於飲食業大公司任職國際營運總監,負責人力資源、管理14間餐廳,世界各地加盟店及於FMCG任職,負責採購歐洲高級食材。對飲食業有深厚的知識和經驗,也培養了Susanna喜歡與別人分享美食的熱情。因為Susanna在香港難找到家鄉菜式的味道,思鄉情切的她經常自己下廚,煮出家鄉的味道,與家人朋友分享。

一月 10th, 2020|

【僱主專訪】由化妝師變咖啡師 從頭學起唔怕遲: sensory ZERO

好多時搵工都會遇一個難題,就係份工要你有經驗,但如果無一份工願意請無經驗的人,又點會有人有經驗呢?不過一切都係事在人為,今次我地就請到sensory ZERO的Kris 分享一下當年如何由一張白紙轉行到精品咖啡行業。

一月 21st, 2019|